Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
menu szukaj logowanie
Kredyt mieszkaniowy

Kredyt mieszkaniowy

Zamieszkaj na swoim!

Kredyt mieszkaniowy możesz przeznaczyć na:

- zakup mieszkania / domu na rynku pierwotnym / wtórnym,
- zakup garażu / miejsca garażowego/ postojowego (łącznie z wyżej wymienionym celem),
- budowę / rozbudowę domu,
- wykończenie domu / mieszkania,
- remont / modernizację domu / mieszkania,
- refinansowanie kredytu mieszkaniowego, zaciągniętego w innym banku,
- dowolny cel (łącznie z jednym z wyżej wymienionych celów kredytowania).

Okres kredytowania do 30 lat. Prowizja od 0%. Oprocentowanie zmienne.

Korzyści
WIBOR 3M niższy o połowę
Do kredytu mogą przystąpić inne osoby
Możliwość karencji w spłacie kapitału
Długi okres kredytowania 
Wkład własny tylko 10%
Możliwość przeznaczenia 10% kwoty kredytu na dowolny cel

 

Pliki do pobrania
Dodatkowe informacje

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców jest pomocą, której dysponentem jest Bank Gospodarstwa Krajowego.
Pomoc kierowana jest do osób, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, a muszą spłacać raty kredytu mieszkaniowego, jak również osoby, które sprzedały lub planują sprzedać dom lub mieszanie, na które wcześniej wzięły kredyt, ale z uzyskanej kwoty nie spłaciły/ nie spłacą go w całości.

Rodzaje i kwota wsparcia udzielanego ze środków Funduszu Wsparcia Kredytobiorców
1. WSPARCIE:
Wypłacane jest przez okres nie dłuższy niż 36 miesięcy.
-Jego kwota ustalana jest indywidualnie w zależności od wysokości miesięcznej raty kredytu mieszkaniowego, lecz nie może być wyższa niż 2 tys. zł miesięcznie.
-Polega na przekazywaniu Bankowi, w okresach miesięcznych, kwoty przeznaczonej na spłatę zobowiązań kredytobiorcy (spłacana jest miesięczna rata kapitałowo-odsetkowa).
-Okres jego przekazywania może być krótszy, jeżeli przed terminem 36 miesięcy wystąpią przesłanki wykluczające otrzymywanie wsparcia (np. kredytobiorca znalazł zatrudnienie, a posiadanie statusu osoby bezrobotnej było warunkiem otrzymania wsparcia).
2. POŻYCZKA na spłatę zadłużenia:
Jeżeli kredytobiorca sprzedał zakupioną na kredyt nieruchomość, ale z uzyskanej kwoty nie spłacił kredytu w całości, może wnioskować o pożyczkę na jego spłatę. Kredytobiorca może złożyć wniosek o pożyczkę na kwotę zadłużenia, nie wyższą jednak niż 72 tys. zł. Przyznana kwota jest wpłacana w całości na rachunek w Banku, który udzielił kredytu (na spłatę przedmiotowego kredytu).
Ważne: kredytobiorca ma obowiązek dostarczyć umowę sprzedaży nieruchomości do Banku, w terminie 14 dni od dnia sprzedaży.
3. PROMESA:
Kredytobiorca, w przypadku, gdy planuje sprzedaż zakupionej na kredyt nieruchomości mieszkalnej, ale środki uzyskane ze sprzedaży nie będą wystarczające na całkowitą spłatę kredytu, może zgłosić się do Banku o przyrzeczenie udzielenia pożyczki na spłatę zadłużenia, czyli promesę.
Ważne: warunkiem ubiegania się o udzielenie promesy, jest wcześniejsze zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży kredytowanego domu lub mieszkania.
Kredytobiorca zobowiązany jest do dostarczenia do Banku umowy sprzedaży kredytowanej nieruchomości mieszkalnej, w terminie 14 dni od dnia dokonania transakcji.
Zwrot wsparcia:
Spłata udzielonego wsparcia/ pożyczki dokonywana jest w 144 równych i nieoprocentowanych ratach. W przypadku spłaty stu rat bez opóźnienia, pozostałą część przyznanego wsparcia/pożyczki umarza się.

Warunki przyznania wsparcia:
Wsparcie może zostać przyznane, gdy Kredytobiorca spełnia co najmniej jeden z warunków:
-w dniu złożenia wniosku co najmniej jeden z kredytobiorców posiada status bezrobotnego
-kredytobiorca ponosi miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego w wysokości przekraczającej 50 proc. dochodów osiąganych miesięcznie przez jego gospodarstwo domowe
-miesięczny dochód jego gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego, nie przekracza:
*w przypadku gospodarstwa jednoosobowego – dwukrotności zwaloryzowanej zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 1 tej ustawy (od 1 stycznia 2022 r. dwukrotność kwoty 776,00 zł, tj. 1552,00 zł),
*w przypadku gospodarstwa wieloosobowego – iloczynu dwukrotności kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, zwaloryzowanej zgodnie z przepisami tej ustawy i liczby członków gospodarstwa domowego (od 1 stycznia 2022 r. dwukrotność kwoty 600,00 zł, tj. 1200,00 zł na osobę).
Ograniczenia w otrzymaniu wsparcia:

Wsparcie oraz pożyczka na spłatę zadłużenia nie mogą być przyznane:

-Jeżeli utrata zatrudnienia przez co najmniej jednego z kredytobiorców nastąpiła z winy pracownika.
-Jeżeli jeden z kredytobiorców uzyskał wsparcie na zasadach określonych w ustawie - chyba, że wsparcie nie jest już udzielane, a okres jego udzielania nie przekroczył 35 miesięcy. W takim przypadku łączny okres wsparcia przyznanego kredytobiorcom na spłatę kredytu mieszkaniowego nie może przekroczyć 36 miesięcy.
-Jeżeli umowa kredytu mieszkaniowego została wypowiedziana przed złożeniem wniosku o wsparcie lub pożyczkę na spłatę zadłużenia.
Za okres, w którym co najmniej jednemu z kredytobiorców przysługuje świadczenie z tytułu utraty pracy wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia spłaty kredytu, gwarantującej wypłatę świadczenia na wypadek utraty pracy.
-Jeżeli w dniu złożenia wniosku:
*Jesteś właścicielem innego mieszkania lub domu, lub byłeś nim w ciągu ostatnich 6 miesięcy.
*Posiadasz spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadałeś takie prawo w ciągu ostatnich 6 miesięcy.
*Masz roszczenie o przeniesienie prawa własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, lub miałeś takie roszczenie w ciągu ostatnich 6 miesięcy,
*Kredyt mieszkaniowy został spłacony,
*Nastąpiła upadłość konsumencka jednego z Kredytobiorców,
*Prowadzona jest egzekucja ze skredytowanej nieruchomości mieszkalnej,
*Skredytowana nieruchomość mieszkalna została sprzedana.

RRSO

Przykład reprezentatywny.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 8,26%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 350 000zł, całkowita kwota do zapłaty 790 344,66 zł, oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym 7,51% (na które składa się WIBOR 3M oraz marża Banku), całkowity koszt kredytu 440 344,66 zł (w tym: prowizja 3 500 zł, odsetki 426 906,56 zł, ubezpieczenie lokalu mieszkalnego 8 025 zł za cały okres kredytowania dla ubezpieczenia lokalu mieszkalnego, oferowanego za pośrednictwem Banku, usługi dodatkowe 1 390 zł, na które składa się: otwarcie i prowadzenie rachunku bankowego 0 zł*, koszt wznowienia karty debetowej w okresie kredytowania 70 zł, opłata za wydanie i użytkowanie karty kredytowej 1 320 zł ; koszty związane z ustanowieniem hipoteki 19 zł (opłata PCC 19 zł przy zabezpieczeniu na jednej nieruchomości) oraz koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości stanowiącej przedmiot kredytowania (lokal mieszkalny) i jednocześnie zabezpieczenie spłaty kredytu mieszkaniowego 504,10 zł, wskaźnik LTV (stosunek kwoty kredytu do wartości nieruchomości) nie wyższy niż 50%, okres kredytowania 300 miesięcy, spłata 300 rat równych miesięcznych w wysokości: 299 po 2 526,32 zł, 300 ostatnia w wysokości 2 525,37 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 09.02.2024r. na reprezentatywnym przykładzie.

*wysokość kosztów dla Pakietu Konto TAK i założeniu, że w każdym miesiącu nastąpi bezgotówkowy wpływ na konto w wysokości minimum 500 zł oraz zostanie przeprowadzonych minimum 5 transakcji bezgotówkowych przy użyciu karty debetowej.

**kalkulację sporządzono dla promocyjnych warunków udzielania kredytu mieszkaniowego „WIBOR 3M niższy o 50%”, która zakłada wypełnienie przez Bank i Kredytobiorcę zobowiązań pozwalających na uzyskanie kredytu na promocyjnych warunkach:

1. w okresie liczonym od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2024r. włącznie, Kredytobiorca może korzystać z promocyjnego oprocentowania – stawka bazowa WIBOR 3M niższa o 50%, czego nie uwzględniono w powyższej kalkulacji,
2. w całym okresie kredytowania Kredytobiorca może korzystać z promocyjnej marży, której wysokość uzależniona jest od wartości wskaźnika LTV,
3. prowizja przygotowawcza od udzielonej kwoty kredytu mieszkaniowego uzależniona jest od wykupienia polisy ubezpieczenia na życie za pośrednictwem Banku, ze wskazaniem Banku jako uposażonego.
Warunki, jakie musi spełnić łącznie Kredytobiorca, aby uzyskać promocyjne warunki kredytowania:

a. posiadać ROR w Banku lub założyć ROR przed zawarciem umowy o kredyt mieszkaniowy wraz z dostępem do bankowości internetowej i kartą debetową 
 (ROR może być wspólny w przypadku kilku kredytobiorców),
b. zapewnić comiesięczne wpływy na ROR w Banku w wysokości nie niższej niż miesięczna rata kapitałowo-odsetkowa kredytu, jednak nie mniej niż 2 500 zł,
c. dostarczyć do Banku, przed uruchomieniem kredytu, potwierdzoną przez pracodawcę/ organ emerytalno-rentowy dyspozycję przekazywania na ROR w  Banku miesięcznych dochodów (dotyczy nowych Klientów oraz Klientów Banku, którzy nie przekazują swoich dochodów na ROR w Banku),
d. posiadać w Banku czynną umowę o kartę kredytową lub podpisać umowę o kartę kredytową przed zawarciem umowy o kredyt mieszkaniowy,
e. przeprowadzać miesięcznie co najmniej jedną transakcję bezgotówkową przy użyciu karty kredytowej wydanej przez Bank,
f. wykupić polisę ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych za pośrednictwem Banku.

Zamów kontakt z doradcą lub odwiedź nas

Masz dodatkowe pytania? Zamów kontakt lub zadzwoń do nas.
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.